Sa lát
Khoai tây lắc "Bonchon"
Combo "Cánh" + "Đùi"
Gà rán BonChon
Các món ăn kèm
Món Hàn Quốc
Sa lát
Khoai tây lắc "Bonchon"
Combo "Cánh" + "Đùi"
Gà rán BonChon
Các món ăn kèm
Món Hàn Quốc
Sa lát
Khoai tây lắc "Bonchon"
Combo "Cánh" + "Đùi"
Gà rán BonChon
Các món ăn kèm
Món Hàn Quốc