Nhất định phải thử

Pepsi

30.000đ

7 up

25.000đ

Soda

25.000đ

Mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt món

Áp dụng

Chi tiết thực đơn

Trống

Ưu đãi

Giảm 20% khi gọi giao hàng qua HOTLINE của Bonchon Hà Nội: 082 366 2466

Khi mua một phần gà Bonchon size M trở lên, tặng một món Hàn Quốc bất kỳ!

Bữa trưa cực “đỉnh” từ chất lượng tới hình thức, lại siêu hợp lý với túi tiền của bất kỳ ai !!

Nhất định phải thử

Pepsi

30.000đ

7 up

25.000đ

Soda

25.000đ

Mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt món

Áp dụng

Chi tiết thực đơn

Trống

Ưu đãi

Giảm 20% khi gọi giao hàng qua HOTLINE của Bonchon Hà Nội: 082 366 2466

Khi mua một phần gà Bonchon size M trở lên, tặng một món Hàn Quốc bất kỳ!

Bữa trưa cực “đỉnh” từ chất lượng tới hình thức, lại siêu hợp lý với túi tiền của bất kỳ ai !!

Hãy chọn khu vực của bạn