Nhất định phải thử

Chưa có món nào trong danh mục này. Mời bạn chọn món ở những danh mục khác nhé.
Pepsi

30.000đ

7 up

25.000đ

Soda

25.000đ

Chưa có món nào trong danh mục này. Mời bạn chọn món ở những danh mục khác nhé.

Mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt món

Áp dụng

Chi tiết thực đơn

Trống

Ưu đãi

Chào mừng giải phóng miền Nam và bước đầu nới lỏng cách ly dịch Covid 19- Bonchon và Grab gửi tới bạn ưu đãi 30%

Ưu đãi đặc biệt đến từ NOW và BONCHON - 35%

[ƯU ĐÃI 20%] khi gọi giao hàng qua HOTLINE

Nhất định phải thử

Chưa có món nào trong danh mục này. Mời bạn chọn món ở những danh mục khác nhé.
Pepsi

30.000đ

7 up

25.000đ

Soda

25.000đ

Chưa có món nào trong danh mục này. Mời bạn chọn món ở những danh mục khác nhé.

Mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt món

Áp dụng

Chi tiết thực đơn

Trống

Ưu đãi

Chào mừng giải phóng miền Nam và bước đầu nới lỏng cách ly dịch Covid 19- Bonchon và Grab gửi tới bạn ưu đãi 30%

Ưu đãi đặc biệt đến từ NOW và BONCHON - 35%

[ƯU ĐÃI 20%] khi gọi giao hàng qua HOTLINE

Hãy chọn khu vực của bạn