Nhất định phải thử

Chưa có món nào trong danh mục này. Mời bạn chọn món ở những danh mục khác nhé.

Mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt món

Áp dụng

Chi tiết thực đơn

Trống

Ưu đãi

( Lưu ý không dùng định dạnh chữ cho phần tóm tắt, chỉ dùng text thường)

COMBO ƯU ĐÃI - CHỈ TỪ 269K CHO 2 NGƯỜI

Burger thượng hạng nhân đôi Gà và Phô Mai

Nhất định phải thử

Chưa có món nào trong danh mục này. Mời bạn chọn món ở những danh mục khác nhé.

Mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt món

Áp dụng

Chi tiết thực đơn

Trống

Ưu đãi

( Lưu ý không dùng định dạnh chữ cho phần tóm tắt, chỉ dùng text thường)

COMBO ƯU ĐÃI - CHỈ TỪ 269K CHO 2 NGƯỜI

Burger thượng hạng nhân đôi Gà và Phô Mai

Hãy chọn khu vực của bạn