Thực đơn dịp Tết nguyên đán 2020

28-01-2020

Thực đơn giới hạn - giá không đổi. Áp dụng từ ngày 26/1 - 2/2