Bonchon x Grab ưu đãi 30%

04-05-2020

Chào mừng giải phóng miền Nam và bước đầu nới lỏng cách ly dịch Covid 19- Bonchon và Grab gửi tới bạn ưu đãi 30%

Ưu đãi 30% được áp dụng 

  • Hà Nội: 29/4 - 12/5
  • TP Hồ Chí Minh: 4/5 - 17/5

Ưu đãi tối đã 100,000 vnđ 

Số lượng có giới hạn mỗi ngày 

*Chỉ áp dụng trên đơn hàng, không áp dụng trên phí vận chuyển