|HCMC| BONCHON x BAEMIN tặng bạn 25K

25-07-2020

Baemin và Bonchon tặng bạn 25 K

BONCHON x BAEMIN |HCMC| tặng bạn 25K
Chúng mình gửi tặng bạn 25K cho đơn hàng 50K* Áp dụng từ 25.07.2020 – 31.07.2020 Các đơn hàng từ 14h – 24h

Mở ngay app và gọi món thôi nào !

#BONCHONYET #BonchonVN #BAEMIN