Nhất định phải thử

Chưa có món nào trong danh mục này. Mời bạn chọn món ở những danh mục khác nhé.
Pepsi

30.000đ

7 up

25.000đ

Soda

25.000đ

Chưa có món nào trong danh mục này. Mời bạn chọn món ở những danh mục khác nhé.

Mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt món

Áp dụng

Chi tiết thực đơn

Trống

Ưu đãi

COMBO SML gồm 24 miếng gà không xương, 16 miếng cánh gà và 8 miếng đùi, cùng với 3 loại sốt: Sốt truyền thống, Sốt cay, Sốt tỏi giòn

Thời gian áp dụng từ 06/01/2020 đến 29/02/2020

Nhất định phải thử

Chưa có món nào trong danh mục này. Mời bạn chọn món ở những danh mục khác nhé.
Pepsi

30.000đ

7 up

25.000đ

Soda

25.000đ

Chưa có món nào trong danh mục này. Mời bạn chọn món ở những danh mục khác nhé.

Mã khuyến mãi

Vui lòng nhập mã khuyến mãi (nếu có) trước khi đặt món

Áp dụng

Chi tiết thực đơn

Trống

Ưu đãi

COMBO SML gồm 24 miếng gà không xương, 16 miếng cánh gà và 8 miếng đùi, cùng với 3 loại sốt: Sốt truyền thống, Sốt cay, Sốt tỏi giòn

Thời gian áp dụng từ 06/01/2020 đến 29/02/2020

Hãy chọn khu vực của bạn